Eerste verschijning Soefisme.

Wat betreft de eerste verschijning van Sufisme, dan was het woord Sufisme niet bekend in de tijd van de Metgezellen, het was zelfs vrij onbekend in de eerste en beste drie eeuwen. Veeleer werd het pas bekend na verloop van de eerste drie eeuwen.

Shaykhul-Islaam ibn Taymiyyah rahimahoellaah, vermeld dat de eerste verschijning van Sufisme in Basra in Irak was, waar sommige mensen tot extremiteiten vervielen in hun aanbidding en zich ontdeden van het dagelijkse leven, op een manier die niet bekend was in andere landen. [Al-Fataawa (11/6)]

Definitie Soefisme

Waarom wordt het zo genoemd? Het woord Sufisme komt van het Griekse woord "Sophia", wat wijsheid betekent. Ook werd er gezegd dat het een woord is dat verwijst naar het dragen van wollen (soof) kleding, en deze uitspraak is het meest aannemelijk aangezien het dragen van wollen kleding een signaal voor Zuhd (soberheid en onthouding van het wereldse) was. Er werd gezegd dat dit gedaan werd in navolging van 'Isa ibn Maryam (Jezus de zoon van Maria) 'alayhi salaam.

Shaykhul-Islaam ibn Taymiyyah rahimahoellaah, noemt in al-Fatawaa (11/7) van Mohammed ibn Seereen [Een bekende tabi'ee welke in het jaar 110H overleed] dat het (nieuws) hem bereikt had dat bepaalde mensen wollen kledij gingen dragen om 'Isa ibn Maryam na te doen, aldus zei hij:


"Er zijn mensen die ervoor gekozen hebben en de voorkeur hebben gegeven aan het dragen van wollen kledij, bewerend dat zij al-Maseeh ibn Maryam na doen. Maar het voorbeeld van onze profeet is ons meer geliefd, en de profeet vrede en zegeningen zij met hem, droeg katoen en andere kledingstukken."

Reacties:

0 reacties:

Een reactie posten