Het Soefisme.

Het Soefisme: oorspronkelijk is het filosofische soefie denkbeeld en de soefie levenswijze overgewaaid vanuit ideologen en overtuigingen die in de landen zoals Perzïe, Byzantium en India etc. bekend waren. Later zijn deze opzettelijk vermengd met de Islaamitische geloofsovertuiging om zo de moslims van binnen ui te bestrijden. De belangrijkste bronnen van argumentatie bij de Soefies zijn: de Qor’aan en Hadieth: de soefisten hebben het argumentatiemateriaal van de Qor’aan en de Soennah geprobeerd te misbruiken door de táwiel en de tahrief toe te passen en te verklaren dat er een openlijke interpretatie voor de Qor’aan en de Soennah is, en dat er daarnaast ook nog een innerlijke geheime interpretatie is die alleen bij bepaalde mensen bekend is.

Ook verdelen zij de Tawhied in door hun verzonnen categorieën, namelijk:


A)Gewone Tawhied (i.e. de Tawhied zoals wij dat kennen).
B)Speciale Tawhied, deze soort word bewezen door de werkelijkheid zoals zij dat zeggen.
C)Speciale Tawhied voor de specialen, wat bij hen inhoudt dat degene die deze kennis heeft niets anders dan alleen Allah ziet. Bij dit nivo vervallen voor sommigen dan ook de vijf dagelijkse gebeden en andere verplichtingen, dit is het toppunt van Soefisme!

Deze overtuiging wordt ook wel Al-Hoeloeliyyah of Al-Itihaadiyyah genoemd, wat simpel betekent; dat Allaah één is met de schepping en zich in alles manifesteert! Deze Aqiedah is valser dan die van de Christenen, want zij getuigen van de wezenlijkheid van de drie goden of één in drie of vier met Maria erbij etc. Terwijl deze figuren getuigen dat Allaah overal is en Zich in ´alles` manifesteert, wat inhoudt dat: de godenaanbidders in werkelijkheid geen ongelovigen zijn maar Allaah alléén aanbaden, en dat de Farao en zijn volk Allaah werkelijk kenden, en dat er geen verschil is tussen halaal en haraam, water en alcohol, ontucht en huwelijk, want alles komt van één oorsprong! Nee, Hij is de oorsprong! Dit houdt vervolgens in dat de Profeten het de mensen onnodig moeilijk maakten, en ga zo nog maar een tijdje door met uitspraken van open en duidelijk Koefr. Wal ´Iyaadhen Billaah! Ook is hun Aqiedah gebaseerd op ´Ilm Al-Kelaam (Filosofie), meditatie en spiritisme.

Het Soefisme is opgesplitst in talloze groepen die allen min of meer het zogenaamde klassenstelsel gebruiken, waarin de Shaychs de hoofdrol spelen en blindelings gevold moeten worden. Hun grote Shaychs hebben volgens velen van hen dan ook speciale krachten waarmee zij Allaah ondersteunen(?) In het reilen en zeilen van het Universum, en dat zij kennis hebben van het onwaarneembare etc. De volgelingen vrezen hen ook dan ook net zoals zij Allaah vrezen of nog erger dan dat, en zo hebben zij nog andere Shirk overtuigingen en handelingen.

Hun grote Imaams zijn o.a. Ibn ´Arabie, Ibn Faarid, Ibn Saba´ien, Al-Hallaadj, At-Telmesaanie e.a. De meeste van hen zijn ter dood veroordeeld na berechting voor ketterij.

Zie deel 11 van Al-Fatawa van Shaychoel-Islaam en andere boeken van Ahloes-Soennah over At-Tasowwoef.

Reacties:

0 reacties:

Een reactie posten